Wat doet een oudercomité?

Een zeer actief oudercomité werkt mee aan de uitbouw van de school door:

•  de organisatie van een schoolfeest

•  het opzetten van een pedagogische avond

•  het bekostigen van kleuterzwemmen

•  recepties voor kinderfeesten

•  ondersteuning van de naschoolse sport

•  …

Ouderverenigingen

Elke afdeling heeft een oudervereniging en een oudercomité. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de opvoeding en het onderwijs door een nauwe samenwerking met het schoolbestuur, de directeur, de leerkrachten en de ouders van de afdeling. Elke ouder is lid van de oudervereniging. Het oudercomité is de spreekbuis van de oudervereniging. De leden van het oudercomité helpen (samen met andere ouders) bij het organiseren van allerlei activiteiten.

Adressen en telefoonnummers van de leden worden door het oudercomité jaarlijks aan alle ouders medegedeeld.

Om de bijdragen van de ouders inzake niet-eindtermgebonden onderwijskosten te beperken, maakt de school gebruik van geldelijke ondersteuning door het oudercomité.

Het oudercomité is aangesloten bij:

KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 BRUSSEL

telefoon: (02)512 88 74

fax: (02)502 12 64

 

Het oudercomité van Beervelde is altijd op zoek naar nieuwe leden. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden. Deze vind je hier.

Hier vind je nieuws van het oudercomité van GBS Beervelde.

Hier vind je de bestuursleden en de leden van het oudercomité van GBS Beervelde.

Hier vind je de agendapunten voor de verschillende bijeenkomsten van het oudercomité van GBS Beervelde.

Hier vind je de verslagen van de bijeenkomsten van het oudercomité van GBS Beervelde.